Skip to content
Home » Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA PLATFORMEI DIGITALIADA

 1. INTRODUCERE

Fundația Orange România gestionează website-ul www.platformadigitaliada.ro prin intermediul căruia oferă instituțiilor de învățământ pre-universitar, precum și părinților și elevilor un cadru de predare, consolidare și testare interactiv, în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

În cuprinsul acestui document, „noi” înseamnă Fundația Orange România, iar „tu” sau „dvs.”, înseamnă utilizatorul, împreună „Părțile”.

 1. TERMENI UTILIZAȚI
Cont  și/sau Cont de Utilizator secțiunea din Platformă, accesibilă prin intermediul unei adrese de email și a unei parole, care permite utilizarea Platformei și care conține informații despre Utilizator. Platforma permite crearea / accesarea a 4 (patru) tipologii de conturi, respectiv: Cont Director/oare Școală, Cont Profesor/oară, Cont Elev/ă, Cont Părinte. Accesarea și/sau utilizarea Platformei este posibilă doar în măsura în care se creează în prealabil un Cont de Utilizator. În cuprinsul acestor Termeni și Condiții, atât sintagma Cont împreună cu tipologia, respectiv: Director/oare, Profesor/oară, Părinte, Elev, cât și cuvintele Director/oare, Profesor/oară, Părinte, Elev  scrise cu majusculă se referă la contul de utilizator;
Fundația și/sau Fundația Orange Fundația Orange România, o organizație non-profit de naționalitate română, cu sediul ȋn B-dul Lascăr Catargiu Nr. 47-53, etaj 10, birou E13, București, sector 1, înregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, având C.I.F. 29937530;
Grupul Orange Orange S.A. împreună cu toate societățile pe care le deține, direct sau indirect, conform legislației în vigoare;
Ghid instrucțiuni de folosire pentru Elev, Părinte, Profesor și Director de Școală disponibile pe Platformă;
Parteneri asociații, fundații, organizații non profit, școli și/sau alte instituții de învățământ, formatori precum și orice alți terți și reprezentanții acestora, alături de care Fundația își desfășoară activitatea;
Platforma Platforma Digitaliada, soluție de software, dezvoltată în parte de către Fundație și în parte bazată pe software open-source, prin intermediul căreia Fundația oferă instrumente pentru evaluarea online, gestionarea claselor virtuale, susținerea orelor prin videoconferințe, precum și instrumente de comunicare și raportare a activității;
Politica de Confidențialitate politica Fundației disponibilă aici, care stabilește modalitățile de colectare, prelucrare și partajare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Politica de Cookies politica Fundației disponibilă aici, care stabilește modalitățile de colectare, prelucrare și partajare a datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul tehnologiilor de tip cookie;
Programe toate programele susținute și gestionate de către Fundația Orange precum Concursuri de materiale, Susține un ONG, Lumea prin Culoare și Sunet, Digitaliada și altele;
Termeni și Condiții informația conținută în acest document, care constituie cadrul contractual dintre dvs. și Fundație cu privire la utilizarea Platformei Digitaliada si care se completează cu Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies;
Utilizatori persoanele fizice care creează și/sau accesează un Cont în Platformă, indiferent de tipologia de Cont.

 

 1. PLATFORMA

Fundația oferă serviciile unei societăți informaționale, prin intermediul Platformei (accesul la Platformă fiind cu titlu gratuit pentru Utilizatori). În mod specific, Platforma Digitaliada pune la dispoziția Utilizatorilor instrumente digitale specifice pentru a le facilita în principal, înregistrarea elevilor și claselor din cadrul instituțiilor de învățământ eligibile, evaluarea online, gestionarea claselor virtuale, susținerea orelor prin videoconferințe, precum și instrumente de comunicare și raportare a activității.

De asemenea, Platforma găzduiește texte informative, o arhivă de resurse educaționale digitale și o secțiune interactivă de management educațional. Cu toate acestea, Fundația își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, sau termina, în orice moment, orice serviciu / funcționalitate / conținut oferit în Platformă iar noul conținut / noile condiții vor deveni aplicabile de la momentul în care au fost făcute publice. Pentru claritate, modificarea serviciilor / funcționalităților / conținutului Platformei nu coincide cu o modificare a prezenților Termeni și Condiții.

Fundația Orange are dreptul de a aloca și utiliza spații și / sau secțiuni ale Platformei Digitaliada, pentru includerea anumitor conținuturi de publicitate sau de promovare, ale sale sau ale Partenerilor săi. În plus, Fundația își rezervă dreptul de a promova Platforma, folosind reclame pe diferite canale, cum ar fi rețele de socializare (precum Facebook) sau alte platforme relevante (precum Google).

Platforma este oferită ca atare („on an as is basis”) iar Fundația Orange nu garantează funcționarea neîntreruptă a Platformei și nu garantează că Platforma este adecvată pentru îndeplinirea obligațiilor instituțiilor de învățământ / profesorilor cu privire la educație.

Deoarece Platforma Digitaliada funcționează pe bază de Internet, Utilizatorul înțelege și acceptă că pot exista riscuri de securitate inerente, asociate aplicațiilor și site-urilor web, precum dar fără a se limita la riscul de a pierde conexiunea, riscul de defecțiune hardware sau software, riscul de accesare neautorizată de către terți. Astfel, sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității. De asemenea, Fundația nu va fi ținută responsabilă pentru acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea sau decența materialului conținut în sau accesat prin intermediul Platformei.

Subliniem că Platforma reprezintă un sistem operat exclusiv de Fundația Orange, fără nicio asociere sau colaborare cu instituții / autorități cu competențe în domeniul educațional.

 1. UTILIZAREA PLATFORMEI ȘI RESPONSABILITĂȚI
 • CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA PLATFORMEI

Prin accesarea Platformei, crearea unui Cont de Utilizator, modificarea Contului de Utilizator existent sau modificarea categoriei de Utilizator, dvs. garantați în mod expres verificarea și respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • aveți vârsta minimă legală și aveți capacitate totală de exercițiu. Pentru Utilizatorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, directorul/oarea şi/sau profesorul/oara vor informa şi vor obţine acordul titularului răspunderii părinteşti. În situaţia în care titularul răspunderii părintești este cel care creează un Cont Elev, acesta îşi va exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului pentru care deschide Contul Elev;
 • în situația în care acționați ca reprezentant legal sau convențional, garantați că sunteți autorizat în mod valabil să angajați instituția pe care o reprezentanți într-o relație contractuală directă cu Fundația Orange, cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Platformei;
 • veți respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, cele privind confidențialitatea, proprietatea intelectuală, anti-spam, prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • veți furniza către Fundația Orange numai date adevărate, exacte și complete și veți fi responsabil pentru actualizarea informațiilor furnizate atât în ceea ce vă privește cât și în ceea ce privește instituția pe care o reprezentați și/sau conturile de utilizator aferente acesteia;
 • nu veți divulga nicio informație defăimătoare, calomnioasă, obscenă, amenințătoare, xenofobă, care incită la violență, care incită la discriminare pe motive de sex, rasă, ideologie sau religie sau care aduce atingere moralității, ordinii publice, drepturilor fundamentale, drepturilor civile, onoarei, confidențialității sau imaginii terților;
 • nu veți dezvălui datele referitoare la Contul dvs. de Utilizator și nici nu le veți pune la dispoziția terților, fiind singurul responsabil în cazul utilizării acestor date de către terți;
 • veți informa imediat Fundația despre pierderea sau divulgarea datelor de identificare aferente Contului dvs. de utilizator și/sau a celor de autentificare;
 • sunteți singurul responsabil cu privire la înțelegerea și respectarea tuturor cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile privind domeniul educației şi al formării profesionale;
 • nu ați primit nicio restricție din partea Fundației cu privire la utilizarea Platformei.

Fundația Orange își rezervă dreptul de a șterge Conturile de Utilizator atunci când acestea nu mai sunt necesare scopului, însă nu mai devreme de împlinirea a 12 luni din momentul în care au devenit inactive. Totodată, Fundaţia Orange îşi rezervă dreptul de a şterge conturile de utilizator care nu respectă Termenii și Condițiile.

 • CREARE CONT UTILIZATOR

Pentru a utiliza Platforma Digitaliada este necesară crearea unui Cont. În interiorul Platformei există 4 (patru) tipologii de conturi, respectiv:

 • Cont Director/oare Școală ;
 • Cont Profesor/oară;
 • Cont Elev/ă;
 • Cont Părinte.

Ca regulă generală, Platforma Digitaliada este menită a fi utilizată de către Elevi și respectiv de către Părinți doar în interiorul unei clase desemnate. În acest sens, modalitatea de creare a Contului este următoarea:

 1. pentru Contul de Director/oare Școală și pentru Contul de Profesor – trebuie să parcurgeți etapa de creare a Contului, ce presupune furnizarea unor informații precum: nume, e-mail, parola, numele instituției de învățământ, localitatea, județul unde școala este situată. În situaţia în care aţi creat un Cont de:
 • Director/oare Școală: veți avea posibilitatea de a adăuga Conturi de Profesor/oară, Elev/ă sau Părinte, acestea fiind atribuite, din punct de vedere tehnic, contului şcolii pe care o reprezentaţi şi/sau contului dvs..
 • Profesor/oară: veţi avea posibilitatea de a crea Conturi de Elev/ă sau Părinte care vor fi atribuite, din punct de vedere tehnic, contului şcolii pe care o reprezentaţi şi/sau contului dvs..

În ambele situații, pentru crearea Contului de Elev/ă / Părinte va trebui să furnizați anumite informații obligatorii precum: nume, email și clasa la care elevul/a și/sau părintele este arondat, precum și informații care pot fi completate în mod facultativ, spre exemplu: sex, data de naștere, adresa, telefon și altele.

FOARTE IMPORTANT! Vă rugăm să aveți în vedere că prin crearea unui Cont Director/oare și/sau un Cont de Profesor/oară dvs. garantați ca aveți dreptul de a reprezenta instituția de învățământ în numele/beneficiul căreia creați contul și nu există niciun impediment pentru crearea unui astfel de Cont. În acest sens, Platforma este oferită de către Fundație sub prezumția că aveți acordul instituției de învățământ în numele/beneficiul căreia creați contul, Fundația Orange fiind împuternicit al acesteia.

Instituția de învățământ pe care o reprezentați decide scopul pentru care înrolați elevi și/sau părinți în Platformă, funcționalitățile Platformei pe care le utilizați și modalitatea în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Fundație. În acest sens, instituția de învățământ pe care o reprezentanți este responsabilă cu privire la datele pe care le introduceți în Platformă și vă angajați să informați și să obțineți în prealabil, consimțământul pentru prelucrarea acestor date, precum și consimțământul titularului răspunderii părintești cu privire la prelucrarea datelor minorilor (persoanelor cu vârsta sub 16 ani), conform Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibil aici.

 1. pentru Contul de Elev – crearea Contului va fi efectuată de către director/oare și/sau de către profesor/oară. Aceștia vă vor transmite numele de utilizator și parola aferentă Contului de Elev/ă Părintelui Elevului.

La momentul creării Contului de Elev/ă și/sau Contului de Părinte, directorul/oarea și/sau profesorul/oara vor introduce, în mod obligatoriu, numele dvs, adresa de email și parola inițială si vor seta școala și/sau clasa la care dvs. sunteți arondat. Ulterior, dvs. puteți alege să introduceți și alte date precum: poza de profil, număr de telefon, adresa etc..

FOARTE IMPORTANT! Instituția de învățământ pe care directorul/oarea și/sau profesorul/oara o reprezintă va fi responsabilă cu privire la datele furnizate, informarea persoanelor vizate cu privire la introducerea lor pe Platformă cât și cu privire la obținerea consimțământului titularului răspunderii părintești cu privire la prelucrarea datelor minorilor în prealabil înscrierii lor pe Platformă. Astfel, vă rugăm să aveți în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu politica de confidențialitate a instituției de învățământ iar, în situația în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați instituției de învățământ de care dvs. aparțineți. În acest sens, Fundația, fiind împuternicit al instituției de învățământ, nu va realiza informarea care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată.     

* Cu titlu de excepţie, atunci când un minor intenţionează să utilizeze Platforma Digitaliada fără ca instituţia de învăţământ de care aparţine să utilizeze Platforma Digitaliada, titularul răspunderii părintești poate opta pentru crearea unui Cont de Elev alocat Şcolii Digitaliada. În acest fel minorul va beneficia de funcționalitățile existente pentru Contul de Elev, fiind un Utilizator al Școlii Digitaliada. Astfel, pentru crearea Contului de Elev, titularul răspunderii părintești va putea fi obligat să furnizeze anumite informaţii precum: numele şi prenumele său, adresa personală de e-mail, adresa de e-mail a minorului etc. După introducerea datelor pentru crearea Contului de Elev, titularul răspunderii părintești va primi un e-mail pe adresa personală prin care i se va solicita exprimarea acordului cu privire la utilizarea Platformei Digitaliada si cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, doar pentru aceasta situaţie particulară, Fundaţia Orange este operatorul datelor cu caracter personal ale minorului și ale titularului răspunderii părintești.

 • RESPONSABILITATEA PRIVIND CONTUL DE UTILIZATOR ȘI CONȚINUTUL POSTAT ÎN PLATFORMĂ VĂ APARȚINE

La momentul creării și utilizării Contului de Utilizator trebuie să luați măsuri de siguranță privind securitatea acestuia, precum: (i) să alegeți o parolă puternică (utilizând litere, cifre și semne de punctuație), (ii) să mențineți și să actualizați în mod continuu informațiile din Contul de Utilizator, (iii) să protejați datele de Cont și accesul la acesta (iv) să modificați parola Contului de Utilizator la fiecare 6 luni. În calitate de Utilizator, sunteți singurul responsabil pentru datele, documentele, imaginile și orice alte informații pe care le creați, transmiteți și/sau distribuiți prin intermediul Platformei Digitaliada.

În acest sens, garantați că nu veți crea, transmite și/sau distribui date / documente / imagini care au un conținut care poate fi ilegal, contravine bunelor moravuri și / sau aduce atingere ori ar putea aduce atingere drepturilor și / sau intereselor legitime ale celorlalți Utilizatori, ale Fundației Orange și/sau unor terți.

Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în Contul dumneavoastră de utilizator. Fundația Orange nu va putea fi ținută răspunzătoare în măsura în care securitatea și/sau confidențialitatea contului dvs. de utilizator este compromisă din motive externe, neimputabile Fundației.

* Pentru situaţia particulară în care Contul Elevului este creat de către titularul răspunderii părintești, acesta este responsabil pentru toate activităţile deşfăşurate de către minor în interiorul Platformei Digitaliada.

 1. FUNCŢIONALITĂŢI

În funcție de tipologia de Cont de Utilizator prin intermediul căreia accesați Platforma, veți putea utiliza diferite funcționalități. Astfel:

 • Contul de Director/oare – vă permite utilizarea Platformei astfel încât să puteți vizualiza situația unui anumit profesor sau elev dar și să aveți o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate prin intermediul Platformei la nivelul întregii coli. În acest sens, veți putea utiliza funcționalități precum:
 • vizualizarea informațiilor relevante cu privire la Utilizatorii arondați școlii dvs., precum: clasele înscrise, activitatea profesorilor, activitatea și rezultatele elevilor, media tuturor testelor la care elevii au participat;
 • adăugarea, editarea și eliminarea de conturi arondate școlii, respectiv Cont Profesor/oară, Cont Elev/ă, Cont Părinte.
 • trimiterea de mesaje individuale, mesaje colective către o clasă / mai multe clase de elevi din cadrul şcolii dvs., trimiterea de înşţiinţări către toţi Utilizatorii Platformei Digitaliada / o anumită categorie de Utilizatori ai Platformei Digitaliada, adăugarea de activități la nivelul școlii sau la nivelul unei clase, precum și corectarea testelor;
 • vizualizarea / modificarea / utilizarea testelor existente în Librăria Digitaliada precum și adăugarea unui comentariu și/sau a unei reacții în legătură cu un anumit test.
 • crearea de teste sub diferite forme (e. grilă, compuneri, răspunsuri scurte etc.), pe care puteți alege să le publicați în Librăria Digitaliada prin bifarea căsuței “Publică în Librăria de Teste Digitaliada”.

FOARTE IMPORTANT! În situația în care alegeți să publicați testul creat în Librăria Digitaliada acordați o licență de utilizare a acestuia atât Fundației Orange cât și oricărui alt Utilizator al Platformei. Astfel, prin prezentul document, acordați o licență neexclusivă, gratuită, transferabilă, sub-licențiabilă și valabilă oriunde în lume pentru ca orice test publicat de dvs. în Librăria Digitaliada să poată fi găzduit, utilizat, distribuit, modificat, copiat, prezentat public, afișat, tradus și, de asemenea, să se poată crea opere derivate pe baza acestuia, atât de către Fundația Orange cât și de către oricare dintre Utilizatorii Platformei.

 • Contul de Profesor/oară vă permite utilizarea Platformei astfel încât să puteți vizualiza situația unui anumit elev/ă dar și să aveți o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate prin intermediul Platformei la nivelul claselor pe care le coordonați. În acest sens, veți putea utiliza funcționalități precum:
 • vizualizarea informațiilor relevante cu privire la Utilizatorii arondați claselor dvs., precum: testele active, activitatea și rezultatele elevilor, media tuturor testelor la care elevii au participat, generarea unor grafice cu privire la performanțele elevilor;
 • adăugarea, editarea și eliminarea de conturi arondate claselor dvs., respectiv Cont Elev/ă, Cont Părinte.
 • trimiterea de mesaje individuale, mesaje colective către o clasă / mai multe clase de elevi din cadrul şcolii dvs., trimiterea de înşţiinţări către toţi Utilizatorii Platformei Digitaliada / o anumită categorie de Utilizatori ai Platformei Digitaliada, adăugarea de activități la nivelul școlii sau la nivelul unei clase precum și corectarea testelor;
 • vizualizarea / modificarea / utilizarea testelor existente în Librăria Digitaliada precum și adăugarea unui comentariu și/sau a unei reacții în legătură cu un anumit test.
 • crearea de teste sub diferite forme (i.e. grila, compuneri, răspunsuri scurte etc.), pe care puteți alege să le publicați în Librăria Digitaliada prin bifarea căsuței “Publică în Librăria de Teste Digitaliada”.

FOARTE IMPORTANT! În situația în care alegeți să publicați testul creat în Librăria Digitaliada acordați o licență de utilizare a acestuia atât Fundației Orange cât și oricărui alt Utilizator al Platformei. Astfel, prin prezentul document, acordați o licență neexclusivă, gratuită, transferabilă, sub-licențiabilă și valabilă oriunde în lume pentru ca orice test publicat de dvs. în Librăria Digitaliada să poată fi găzduit, utilizat, distribuit, modificat, copiat, prezentat public, afișat, tradus și, de asemenea, să se poată crea opere derivate pe baza acestuia, atât de către Fundația Orange cât și de către oricare dintre Utilizatorii Platformei.

 • Contul de Elev/ă vă permite utilizarea Platformei astfel încât să puteți vizualiza situația dvs. școlară, să realizați sarcinile pe care vi le alocă profesorul/oara și să fiți informat cu privire la activitățile desfășurate la nivelul școlii și/sau la nivelul claselor la care sunteți alocat. În acest sens, veți putea utiliza funcționalități precum:
 • vizualizarea informațiilor relevante cu privire la activitatea și situația dvs. școlară precum: lecțiile alocate, temele primite, testele active, statusul testelor (corectat sau nu), rezultatele obținute, activitățile programate la nivelul școlii sau la nivelul unei clase la care dvs. sunteți alocat;
 • trimiterea de mesaje individuale;
 • accesarea lecțiilor încărcate, efectuarea temelor și a testelor alocate, descărcarea materialelor încărcate de profesori sau parcurgerea acestora în format online;

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că profesorul/oara, directorul/oarea și, eventual, părintele, în situația în care acesta a fost adăugat în Platformă, pot vizualiza parte din activitatea dvs. în Platformă. Astfel, profesorul/oara, directorul/oarea și, eventual, părintele, vor putea vizualiza lecțiile, testele și temele alocate precum și rezultatele obținute și timpul petrecut cu sarcinile alocate.

 • Contul de Părinte vă permite utilizarea Platformei astfel încât să puteți vizualiza situația școlară a elevului/ei față de care aveți calitatea de părinte / tutore legal și să puteți comunica cu directorul/oarea și/sau profesorul/oara aferent școlii și claselor la care elevul/a este alocat. În acest sens, veți putea utiliza funcționalități precum:
 • vizualizarea informațiilor relevante cu privire la activitatea și situația școlară a elevului, precum: lecțiile alocate, temele primite, testele active, statusul testelor (corectat sau nu), rezultatele obținute, activitățile programate la nivelul școlii sau la nivelul unei clase la care elevul este alocat;
 • trimiterea de mesaje individuale către Utilizatorii Director/oare și Profesor/oară arondați școlii și/sau claselor la care elevul este alocat și accesarea înștiințărilor trimise de către aceștia;

Platforma oferă de asemenea funcționalitatea de video-conferință în scopul de a asigura desfășurarea online a activităților didactice. Pentru oferirea acestei funcționalități, Platforma utilizează un software de tip open-source. Fundația nu are acces la conținutul video-conferințelor și nu stochează înregistrările, acestea fiind șterse la finalul sesiunii de video-conferință. Pentru mai multe detalii referitoare la funcționarea acestui software și la modalitatea de prelucrarea a datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați următorul link.

Video-conferințele pot fi inițiate doar de Utilizatorii care dețin un Cont de Director/oare și/sau de Profesor/oară. În secțiunea Conferință Video din Cont se va genera un link al conferinței și o parolă pe care aceștia o vor distribui către Utilizatorii invitați la video-conferința astfel generată.

Utilizatorii invitați vor accesa din Conturile lor link-ul video-conferinței, fiind necesară introducerea parolei. În interiorul video-conferinței, Utilizatorii pot comunica și prin funcția „Chat” sau semnaliza când doresc să intervină prin butonul „Ridică mâna”. De asemenea, Platforma include o funcționalitate de „Share screen”, prin intermediul căreia Utilizatorii pot prezenta diferite materiale în timpul cursurilor online.

 1. UTILIZAREA ACCEPTABILĂ A PLATFORMEI DIGITALIADA

Utilizarea Platformei pentru alte scopuri decât cele autorizate expres de Fundație este interzisă, iar Fundația nu va fi responsabilă pentru nicio pagubă cauzată de o utilizare neautorizată, care va fi responsabilitatea dumneavoastră și va determina obligația de a acoperi întreaga pagubă creată.

În situația în care dvs. încălcați orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, Fundația poate să vă restricționeze accesul la Platformă, să vă șteargă contul de utilizator și să efectueze orice altă acțiune oportună pentru a remedia situația înregistrată. Cu precădere, următoarele acțiuni sunt interzise:

 • încercarea de a intra, în orice mod, în conținutul Platformei Digitaliada, ștergerea sau modificarea prin orice modalități a materialelor și informațiilor livrate sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a testa sau scana vulnerabilitatea oricărui sistem din Platforma Digitaliada, accesând orice servere sau servicii din Platforma Digitaliada care nu sunt publice, fără autorizare;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de găzduire sau a Platformei Digitaliada prin orice moduri;
 • utilizarea oricărei adrese de e-mail publicate / accesibile prin intermediul Platformei Digitaliada pentru transmiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alte scopuri, altele decât cele autorizate de Fundație sau altele decât cele consimțite de proprietarii acestor adrese de email;
 • întreprinderea de acțiuni capabile să dăuneze intereselor Fundației, direct sau indirect, prin orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la formularea unor declarații injurioase, îndreptate în mod direct sau indirect împotriva Fundației, a angajaților sau reprezentanților săi și/sau cu privire la sistemul informatic pus la dispoziție de către Fundație, adoptarea unor poziții publice care pot avea un impact negativ asupra Fundației sau serviciilor oferite de aceasta;
 • cesionarea, copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei Digitaliada sau al conținutului acesteia;
 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate intelectuală incluse în Platforma Digitaliada;
 • utilizarea Platformei pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau implicarea, încurajarea sau promovarea oricărei activități ilegale sau care încalcă acești Termeni și Condiții sau orice alte reguli sau politici stabilite de către noi;
 • utilizarea oricărui robot, algoritm sau a altor mijloace automatizate pentru a citi codul sursă sau pentru a extrage date din Platforma Digitaliada;
 • indicarea unei identități false, prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • exploatarea Platformei pentru orice scop comercial neautorizat;
 • angajarea unei școli / instituții de învățământ pe care nu aveți dreptul să o reprezentați;
 • introducerea datelor cu caracter personal a unor persoane fără informarea prealabilă a acestora și/sau fără obținerea consimțământului precum și introducerea datelor cu caracter personal a unor persoane cu vârsta mai mică de 16 ani fără obținerea consimțământului prealabil al titularului răspunderii părintești;
 1. RĂSPUNDEREA FUNDAȚIEI ORANGE

Fundația își rezervă dreptul dar fără nicio obligație, de a examina conținutul activității Utilizatorului pentru a se conforma cu utilizările permise prevăzute în acești Termei și Condiții și de a elimina, în mod discreționar, acele informații și/sau date introduse de Utilizatori în Platformă, care nu corespund dispozițiilor legale în vigoare ori politicilor interne a Fundației Orange. Cu toate acestea Fundația nu își asumă nicio obligație de a face acest lucru și nu își asumă nicio răspundere pentru modul în care decide să elimine sau nu aceste elemente.

Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Fundația nu va fi, în niciun caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte.

Sub rezerva dispozițiilor exprese din acești Termeni și Condiții, înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale celorlalți Utilizatori, terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, acțiuni guvernamentale, acte de terorism, condiții de muncă sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).

 1. MODIFICARE TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI APLICABILITATE

Fundația Orange își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile în mod unilateral iar accesul sau continuarea utilizării Platformei după modificarea acestora constituie acceptarea de către dvs., în mod expres, a ultimei versiuni.

Fundația Orange își va îndeplini obligația de notificare a oricăror modificări printr-un mesaj de informare în interiorul Platformei și/sau prin intermediul emailului, cu un termen de preaviz în conformitatea cu legea. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse, aveți oricând posibilitatea să vă ștergeți Contul de Utilizator.

Perioada de preaviz nu se va aplica în cazul în care Fundația: este supusă unei obligații legale sau de reglementare ce impune modificarea Termenilor și Condițiilor sau trebuie în mod excepțional să procedeze la modificarea acestora pentru a răspunde unui pericol neprevăzut și iminent, în sensul protejării serviciilor de intermediere online, protejării împotriva fraudelor, virușilor, corespondenței nesolicitate (spam), breșelor de securitate sau a altor riscuri de securitate cibernetică.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al Platformei Digitaliada, inclusiv, dar fără a se limita la baza de date, texte, imagini, grafică, programe de calculator, precum și orice alte date și aplicații, este proprietatea Fundației și/sau a Partenerilor săi, fiind protejat în conformitate cu drepturile de autor precum și toate celelalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Fundația acordă Utilizatorilor un drept de a utiliza Platforma Digitaliada în mod neexclusiv și temporar, strict pentru scopurile menționate în Termeni și Condiții, dvs. în calitate de Utilizator, în legătură cu conținutul pe care îl puteți încărca în Platformă, acordați către Fundație o licență mondială, irevocabilă și transferabilă, gratuit, cu drept de sub-licențiere, utilizare, copiere, modificare, distribuire, supunere către publicitate și explorare în orice mod considerat de Fundația Orange a fi potrivit, cu sau fără alte comunicări și fără a fi nevoie de plată unei sume pentru astfel de utilizări.

Utilizatorul va despăgubi Fundația Orange pentru toate pretențiile, inclusiv cererile de daune-interese, pe care ceilalți Utilizatori sau alte terțe persoane le solicită către Fundație, din cauza încălcării drepturilor lor în legătura cu datele și/sau conținutul încărcat sau generat de Utilizator în Platformă, sau din cauza oricărei alte utilizări neconforme a Platformei de către Utilizator. Utilizatorul acceptă toate costurile rezonabile suportate de Fundație, din cauza încălcării drepturilor terților, inclusiv costurile rezonabile care apar în cursul procurării unei apărări legale. Toate drepturile și daunele suplimentare ale Fundației vor rămâne neafectate. Mai mult, în cazul în care un terț ridică pretenții împotriva Fundației Orange, Utilizatorul este obligat să informeze Fundația în mod complet și imediat, în vederea evaluării situației și pregătirii unei apărări.

 1. PREVEDERI FINALE

Protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de Cookies pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

Severabilitate. Acești Termeni și Condiții și documentele la care se face referire, împreună cu Acordul de prelucrare a Datelor (în cazul în care dvs. sunteți titularul unui Cont de Director/oare și/sau Profesor/oară), constituie întregul acord între părți cu privire la subiectul său. În cazul în care prevederile acestor Termeni și Condiții sunt invalide sau neaplicabile, acest lucru nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase. În locul dispozițiilor lovite de cauze de ineficacitate se aplică o dispoziție valabilă conform legii pentru a produce efecte conform acestor Termeni și Condiții.

Legislație aplicabilă & Competența jurisdicțională. Relațiile contractuale sunt reglementate de legislația română. În caz de litigii cu persoane juridice sau cu persoane pentru care competența instanțelor nu se stabilește imperativ pe cale normativă, instanțele române din București vor fi competente pentru toate litigiile care apar din cauza sau în legătură cu acești Termeni și Condiții.

Site-uri externe. Platforma Digitaliada poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților și, de asemenea, oferă parte din servicii prin intermediul software-urilor de tip open-source. Link-urile (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare iar software-ul de tip open-source este furnizat pentru a asigura anumite funcționalități precum cea de video-conferință. În orice caz, Platforma Digitaliada nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea resurselor oferite de terți și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile / software-ul terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Platformei Digitaliada.

 

V4/17.03.2022